Sju nya forskningsprojekt finansieras av SHF

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Fem av projekten är inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och två inom området samhällsvetenskap och humaniora.

Ridlärare som undervisar

Hur förmedlar man ryttarkänsla i praktiken vid ridundervisning? Det kommer Anna Byström vid SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU, att forska kring. Foto: Agnes Öhman

Två av projekten inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap berör inälvsparasiter. I det ena ska forskarna fortsätta utveckla ett vaccin och det andra handlar om resistens mot maskmedel. De andra projekten handlar om ny diagnostik för virusinfektioner, ett om så kallat ”wobbler syndrom” hos unghästar och ett om tygel- och tömtryck hos travhästar.

Inom området samhällsvetenskap och humaniora beviljas ett projekt vars syfte är att fördjupa förståelsen för hur hästnäringens ekonomiska betydelse kan beskrivas och visualiseras på mikronivå med hjälp av konsumtionsdata och produktionsdata för både Sverige och Norge. Det andra handlar om ridlärares instruktioner till elever och ska ge ny kunskap om pedagogik och inlärning.

Som alltid är det ett tufft jobb för beredningsgrupperna att välja mellan många bra ansökningar. Vi är lite extra glada i år för att vi fått in så många bra samverkansprojekt mellan länderna. Alla de utvalda projekten kommer ha stor betydelse för hästarna och hästnäringen i både Sverige och Norge, säger Mia Adler Westholm, vikarierande forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Nya projekt som tilldelas anslag:

  • Anatomisk beskrivning av den neuro-centrala synchondrosen: strukturen som kan förklara cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unga häster (Kristin Olstad, NMBU och Bjornar Ytrehus, SLU)
  • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomstrand, SLU)
  • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU)
  • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU)
  • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU)
  • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, NIBIO)
  • Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU)

För mer information

Mia Adler Westholm, vikarierande forskningssekreterare
070 733 16 66
mia.adler@lantbruksforskning.se

Christian Nyrén, verksamhetsledare
070 549 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Källa: Stiftelsen Hästforskning