Se upp för sjukdom via importerat strö och foder

Jordbruksverket uppmanar nu, via ett pressmeddelande, till försiktighet vid införsel av halm och grovfoder från andra länder. Djurhållare och foderföretagare rekommenderas att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer.

bild (25)

Rester av döda djur kan finnas i både halm och grovfoder som har importerats från EU-länder varnar Jordbruksverket. Foto: Carin Wrange

Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser.

Den långvariga torkan under sommaren har lett till att efterfrågan på importerat grovfoder är större än normalt. I en del länder i östra Europa finns den mycket allvarliga grissjukdomen afrikansk svinpest, främst bland vildsvin. Viruset överlever länge i kött och döda djurkroppar från infekterade djur.
Sjukdomen smittar inte människor men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Är fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg, men skulle det råkat ha kommit med ett dött djur i en foderbal blir situationen en annan.

– Vi vill mana till försiktighet vid införsel av grovfoder och halm. Om man upptäcker rester av döda djur som inte kan uteslutas vara vildsvin i foder från länder med afrikansk svinpest ska man kontakta Jordbruksverket, säger Maria Lundh på Jordbruksverket.

Det är inte förbjudet att ta in grovfoder och halm från EU, och den som redan tagit emot sådant från länder där afrikansk svinpest förekommer kan fortsätta att använda det, men var då extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur.

Sannolikheten att smittan överförs via väl torkat hö och halm, samt ensilage och inplastat stråfoder anses vara låg, förutsatt att den hygieniska kvaliteten är god.

Men finns det rester av döda djur, till exempel vildsvin, i en foderbal så uppfylls inte de kvalitetskraven. Sådant foder ska inte ges åt något djur. Om fodret är producerat i ett område där afrikansk svinpest förekommer kan man dessutom behöva vidta särskilda försiktighetsåtgärder när man kasserar fodret för att undvika att sprida smittan till vildsvin.

Läs mer i Pressmeddelande från Jordbruksverket