Se upp för giftiga lövträd

Många hästägare har de senaste veckorna gett sina hästar grenar och kvistar från  olika lövträd. Att utfodra med löv går oftast utmärkt, hästarna äter gärna bladen, men det är viktigt att veta exakt vilket trädslag man ger från. Det finns lövträd, bland annat tysk lönn, som är farlig för häst.

Blad och skott av tysklönn eller sykomorlönn Foto Gittan Gröndahl SVA

Blad och skott av tysklönn. Foto: Gittan Gröndahl, SVA.

Tysk lönn växer främst i södra Sverige men kan även ses längre upp i landet. Hästar som äter av den kan drabbas av atypisk myopati, en sjukdom som ger allvarlig korsförlamning.

Det är tysklönn (sykomorlönn) samt asklönn som misstänks kunna orsaka förgiftning som ger kraftigt muskelsönderfall. En drabbad häst får andningssvårigheter, hjärtklappning, svettning och mörkfärgad urin. Sjukdomen har en hög akut dödlighet.

Läs mer om atypisk myopati på HästSverige samt på SVA:s hemsida.