Se och hör hippologernas examensarbeten

Från och med i år presenteras hippologernas examensarbeten i ljud och bild. Du kan till exempel lyssna på Linda Nyberg och Fanny Svensson som studerat ”Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador”. Eller Åse Perssons och Agnes Wahlgren Conrads examensarbete om ”Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor – En enkätundersökning”.

Sammanlagt finns det tolv filmade examensarbeten från hippologerna på Strömsholm.

Ridlärare som undervisar

Ridlärares instruktioner – omfattning och innehåll, är ett av de examensarbeten som gjorts av hippologerna. Foto: Agnes Öhman

Här ser du hela listan på hippologernas examensarbeten 2020:

Ridkonst
– Linda Nyberg & Fanny Svensson ger ”Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador
– Jenny Gustafsson och Matilda Larsson ger ”En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab”.

Hästavel
– Moa Häggmar och Miriam Svensson ger ”Varmblodiga ridhästars inhysning i svenska avels- och uppfödningsverksamheter”.
– Mirjam Boumadi & Lisa Fager Bohlin ger ”Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar

Hästhållning
– Åse Persson och Agnes Wahlgren Conrad ger ”Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor – En enkätundersökning
– Isabelle Lögdahl ger ”Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på häst med stereotypi
– Martine Iversby & Moa Söderby ger ”Ridskolehästens välfärd– En jämförelsestudie om inhysningssystem kopplat till hästens benhälsa och skador
– Cecilia Sterner ger ”Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa
– Rebecka Eriksson ger ”Förekomst av toxiner i foder till häst

Pedagogik och ledarskap
Alice Ersson ger ”Ridlärares instruktioner – omfattning och innehåll
Elin Fridlund ger ”Ledarskap i stallmiljö – normer, fostran och framtid
Zarina Björklund ger ”Effekter av avsutten träning på ryttares sits och inverkan

Om du hellre vill läsa uppsatserna, så publiceras de på SLU bibliotekets hemsida, där du söker under studentarbeten.

Källa: Riksanläggningen Strömsholm och SLU.