Satsning på tillsyn av gödselhantering

Från den 1 mars till 30 september 2021 kommer flera kommuner att genomföra miljötillsynsbesök hos hästhållare. Tillsynen är en del i ett projekt som Jordbruksverket driver för att följa upp lagring, bortskaffande och spridning av gödsel samt hur gödsel i rasthagarna hanteras.

Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka miljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och leder till övergödning.

IMG_1267

Hur hanteras den gödsel som hästar lämnar ifrån sig? Det kommer flera kommuner undersöka under 2021. Foto: Carin Wrange

Projektet har varit inplanerat sedan länge och har inget att göra med den statliga utredning om övergödning som överlämnades till regeringen under våren 2020.

Miljötillsyn hos hästhållare är ett område där miljöinspektörer länge önskat mer vägledning från Jordbruksverket. Kommunernas ansvar är att följa upp hur gödsel lagras och sprids. Jordbruksverkets ansvar är att vägleda kommunerna så att tillsynen blir effektiv och likvärdig i hela landet.

– Vi ser tillsynsprojektet som ett sätt att hjälpa kommunerna genomföra miljötillsyn och dessutom ge oss en bild av hur gödselhanteringen ser ut hos hästhållare, säger Teresia Person som samordnar tillsynsprojektet.

Vid tillsynen kommer miljöinspektörerna att fokusera på hur gödseln lagras, bortskaffas eller sprids samt hur gödseln i rasthagarna hanteras. Syftet är att minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag. Hästgödsel är en resurs om den hanteras på rätt sätt.

– Vi tror att en ökad medvetenhet hos hästhållarna om risk för läckage av näringsämnen till vatten skulle kunna minska våra problem med övergödning! Positivt är att det finns relativt enkla åtgärder som alla kan göra och som inte kostar så mycket, men som skulle ge stor effekt på vattenkvalitén, säger Teresia Persson.

Mer information
Fakta om tillsynsprojektet 2021

Källa: Jordbruksverket