Pro- och prebiotika ger ingen effekt på störd tarm

Användning av pro- och prebiotika till häst för att avhjälpa tarmstörningar eller fri fekal vätska har ett mycket svagt stöd och stora brister i kunskapsunderlaget.
Det skriver SLU-forskaren Cecilia Müller på SLU-bloggen Tarmstörningar hos häst – en ”skitblogg” om fri fekal vätska.

häst-träck-hästbajs-avföring

Problem med mag-tarmstörningar kan inte avhjälpas med pro-eller prebiotika enligt forskare. Foto: Carin Wrange

Läs mer på bloggen Tarmstörningar hos häst om du vill veta mer hur hästens mag-tarmsystem påverkas av olika tillskott.  Där finns flera intressant inlägg från forskarna Cecilia Müller och Katrin Lindroth.

Källa: SLU