Överkonsumtion av salt och mineraler hos islandshäst

För många hästar som hålls i lösdrift eller i stall på Island är det vanligt att erbjuda såväl salt som mineraler i block som hästarna har fri tillgång till. Dock har man även konstaterat att många hästar gärna slickar i sig större mängder än de behöver, särskilt om söta salt- och mineralfoderblandningar används.

islandshast.distanskurs.losdrift.10

Islandshästar vill gärna överkonsumera salt och mineraler. Foto: Carin Wrange

Forskaren Sveinn Ragnarsson vid Hólar University College på Island har studerat hur mycket överkonsumtion det faktiskt handlar om.

Sveinn Ragnarssons studier redovisades av professor Anna Jansson på EWEN. När det gällde en söt salt-mineralblanding så räckte det med att hästarna fick en timmes tillgång per dag till slickstenen för att de skulle konsumera mer än vad fabrikanten rekommenderade som dagligt intag. Det resulterade t ex i att 114 procent av det dagliga behovet av selen intogs. Den rekommenderade dosen var 50-100 gram, det vill säga långt under det som hästarna slickade i sig om de fick tillgång till saltstenen mer än en timme. En häst konsumerade 839 gram per dag när den hade tillgång till mineralblandningen dygnet runt.

Även hos hästar som erbjöds bara rent salt var överkonsumtion vanligt. Studierna visade också att hästarna slickade i sig mer salt om det serverades i lös form och att konsumtionen ökade ytterligare ju mindre grovfoder de fick. En del hästar konsumerade dock mycket lite salt och för att vara säker på att varje häst får tillräckligt med salt rekommenderades att saltintaget och givan kontrolleras på individuell nivå.

Studier: Consumption of sweet mineral lick block in stabled Icelandic horses and Voluntary salt consumption in stabled Icelandic riding horses

Läs mer om forskningen som presenterades på EWEN, en vetenskaplig konferens om hästfoder.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige