Onlinekurs: Inre och yttre stallmiljö – för häst och omvärld

Vill du ha smarta tips för hur du kan förbättra din häst stallmiljö samt vara en viktig resurs för hållbar landsbygd? Då är detta kursen för dig! Anordnas via länsstyrelsen Uppsala län.

Anmäl dig direkt här.

nyhetnoor

Aktiviteten är finan­sierad med EU-medel via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen via Länsstyrelsen Uppsala. Foto: Maria Nyberg, Växa.

Text från arrangören:

Plats: Digital via Teams

Tid: 18:00 – 21:00

Kostnad: Kostnadsfri

Om kursen

Under kursen går vi igenom exempel på hur man förbättrar hästens närmiljö och vilka positiva sidoeffekter det har. Du får smarta tips för att underlätta utfodring inne i stallet och i hagen och hur ska vi tänka kring utfodring för att minska det kostsamma foderspillet? Vad gäller för lagring av stallgödsel? Hur kan vi jobba för att minimera leriga hagar och medverka till att hästen blir en ännu viktigare resurs för hållbar landsbygd?

Program
  • Greppa Näringen häst – information kring Greppa Näringen och dess kostnadsfria rådgivningsprogram för hästgårdar. Vem kan ansluta sig?
  • Minska leriga hagar – att hårdgöra, mocka och inte överbelasta kretsloppet.
  • Diken och dränering – Hur håller vi hagarna torra och ekosystemet på topp?
  • Hästens stallmiljö – optimal stallmiljö och hur olika inhysningssystem påverkar häst och kretsloppet
  • Smart foderhantering – Hur fodrar vi smart val av foderhäckar och foderhantering för minskat foderspill
  • Rätt gödselhantering – Rätt och tillräcklig gödselhantering för att du ska veta vad krävs?
  • Tillstånd – Genomgång av vilka tillstånd som kan vara aktuella för hästverksamhet.

Föreläsare: Emma Berndtsson, Miljö- och hållbarhetsrådgivare, Växa och Therese Ljungberg, byggrådgivare, Växa

Välkomna att anmäla (ej bindande) direkt via länken här! Anmälan öppen till 30 juni 2024.

Frågor? Emma Berndtsson tel. 010-471 02 24

Aktiviteten är finan­sierad med EU-medel via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen via Länsstyrelsen Uppsala.