Akut sjuk eller skadad häst - tema på Hippocampusdagen

Din häst är sjuk eller skadad när du kommer till stallet, vad gör du? Det är frågeställningen vid Hippocampusdagen som 6 november 2020 arrangeras av SLU och SVA. Om sårskador, frakturer, ögonskador, feber och kolik är några av presentationerna som kommer att ges under dagen

Hippocampusdagen vänder sig främst till yrkesaktiva inom hästsektorn med även övriga hästintresserade är välkomna. En nyhet är att Hippocampusdagen 2020 kommer att kunna följas via länk och utan kostnad.

Hästen är ett viktigt djurslag för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Hippocampusdagen skapades av SLU och SVA redan 2002 med målsättningen att genom intressanta och aktuella teman förmedla en del av den kunskap om hästar som finns samlad och fortlöpande tillkommer vid SLU och SVA.

sjuk-hast-veterinar-djurvard-hast-fotocarinwrange

Kolik är en av de akuta sjukdomar som kommer att ges föreläsning om på årets Hippocampusdag. Foto: Carin Wrange

Hippocampusdagen 2020 arrangeras fredagen 6 november klockan 09.00-16.00. Årets tema är Akut sjuk eller skadad häst – vad gör man?

Presentationer under dagen (ges på svenska)

Sårskador huden – leg. vet. Doktor Dylan Gorvy, specialist kirurg, Universitetsdjursjukh. Ultuna
Sårskador i mun och hov – leg. vet. Docent Ove Wattle, Institutionen för kliniska vetenskaper SLU • Frakturer – leg. vet. Doktor Dylan Gorvy, specialist kirurg, Universitetsdjursjukhuset Ultuna
• Ögonskador – leg. vet. Doktor Lena Ström, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU • Feber – leg. vet. Docent Johan Bröjer, specialist medicin, Institutionen f. kliniska vetenskaper SLU
Kolik – leg. vet. Docent Katarina Nostell, Institutionen för kliniska vetenskaper SLU
Det akut sjuka fölet – leg. vet. Anna Kendall, specialist medicin Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap SLU

Dessutom innehåller Hippocampusdagen allmänt om hästforskning på SLU och SVA, Stiftelsen Hästforsknings belöningar och information om kunskapssajten HästSverige .

Med anledning av smittrisken med Covid 19 erbjuds två olika möjligheter att deltaga, på plats eller digitalt.
På plats vid SLU på Ultuna kommer föredragen att ges i sal Tanngrisnir 1 och 2, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC), Ulls väg 26 Uppsala
Antalet deltagande är begränsat till 40 för att möjliggöra social distansering.

Vill Du komma till SLU på Ultuna måste Du anmäla Dig senast 20 oktober till Anna-Lena.Holgersson@slu.se. De 40 först anmälda bereds plats. Studenter och personal vid SLU och SVA bereds deltagande i mån av plats. Mer info sänds senare.

På länk är deltagarantalet obegränsat. Information och länk för digitalt deltagande kommer att finnas tillgänglig på evenemangets hemsida senast den 6 november https://www.slu.se/ewkalender/2020/11/hippocampus-2020—akut-sjuk-eller-skadad-hast—vad-gor-man/

Källa: SLU och SVA