Nya krav på registrering av hästar, förlängd registreringsperiod!

OBS! Jordbruksverket har förlängt sista registreringsdatum till 1 oktober 2021!

Från och med den 1 oktober 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial, ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Information om var djuren finns behövs för att enklare kunna spåra smittor. Redan nu går det att göra registreringen.

Det nya registreringskravet för anläggning med djur omfattar många nya arter av djur som inte har registrerats tidigare. Hästhållare utgör en ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo.
Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem.

häst-inhysning-stall-box

en som håller hästar i någon form måste nu registrera sin anläggning. Foto: Carin Wrange

Jordbruksverket har redan idag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Jordbruksverket vill att den djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats kontrollerar att de uppgifterna är aktuella och kompletterar dem. Produktionsplatser kallas framgent för anläggningar.

Syftet är att spåra smitta

Jordbruksverket behöver samla in uppgifterna om var djuren och avelsmaterialet finns för att kunna förebygga, spåra smitta och hantera utbrott av sjukdomar hos djur.

Alla behöver inte registrera en anläggning

Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte.

Också transportörer måste registrera sig

Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig.

När och var görs registreringen?

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menas platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att vi ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen.

Registrera anläggningen

Du behöver ha följande uppgifter redo om anläggningen:

 • var anläggningen finns
 • hur stor anläggningen är
 • vad hästen används till, till exempel ridhäst eller travhäst

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Anger du ett datum som är framåt i tiden kan du inte göra nästa steg i registreringen, alltså registrera hästarna, förrän det datumet passerat.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna jordbruksverket redan har om din plats. Det gäller om du exempelvis har nötkreatur eller grisar sedan tidigare. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten och därefter lägga till arten häst.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Registrera häst

Efter det att du har registrerat din anläggning och anmält att du ska hålla häst på den behöver du också registrera de hästindivider du håller där. Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan registrera hästar på din anläggning. Om din anmälan av anläggningen behöver utredas kan du logga in i verktyget senare för att registrera vilka hästar du håller på din anläggning. En anledning till att din anmälan behöver utredas är att du lämnar ett meddelande i samband med anmälan. Du får tyvärr inget meddelande när handläggningen av din anläggning är klar utan märker det när du loggar in i e-tjänsten och ser fliken Hantera hästindivider i det gröna fältet långt upp på sidan.

Så här lägger du till uppgifterna om hästen:

 • I det gröna fältet långt upp på sidan ska det finnas en flik som heter Hantera hästindivider när registreringen av din anläggning är klar. Klicka på den.
 • Välj den anläggning det gäller.
 • Klicka på Lägg till hästindivid.
 • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
 • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.

Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer. I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den centrala hästdatabasen.

Om det inte fungerar när du ska registrera hästen på anläggningen så kan du söka i den centrala hästdatabasen hur UELN-numret är inlagt där och skriva så som det står i den centrala hästdatabasen. I databasen kan du söka antingen på chipnummer eller på annan märkning.

Om hästen inte finns i databasen behöver den registreras i Sverige innan den kan registreras på din anläggning. Det gör du hos en passutfärdande organisation. Du hittar kontaktuppgifter till dessa organisationer via länken Central hästdatabas.

 

Mer information:

De nya reglerna finns i EU:s nya djurhälsoförordning AHL, Animal Health Law. Djurhälsoförordningen är en så kallad ramlagstiftning för djurhälsa och smittskydd.

Reglerna gäller från och med den 1 oktober 2021.

Artikelserie med Anna Sundins informationsarbete kring AHL

Del 1

Del 2

Del 3

Du hittar mer information om reglerna på jordbruksverket.se

Manual till e-tjänsten registrera anläggning på jordbruksverket

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial på jordbruksverket

Källa: Jordbruksverket och HNS