Nya chanser söka till hippolog

Hippologprogrammet vid SLU med inriktning ridhäst, travhäst och islandshäst öppnar nu möjlighet för dig som vill söka till höstterminen 2019. Sen anmälan är möjligt ända fram till 10 augusti.

stromsholm-riksanlaggning-

Hippologprogrammet bedrivs på riksanläggningarna i Sverige, bland annat Strömsholm. Foto: Jenny Svennås Gillner

Vill du ha chansen att bli kallad till extra antagningsprov och komma med på programmet om lediga platser uppstår – anmäl dig!

Du som inte har varit anmäld till hippolog – kandidatprogram 2019 skall göra en sen anmälan via www.antagning.se
Du som har varit anmäld till hippolog – kandidatprogram 2019 men blivit obehörigförklarad eller ångrar att du inte tackat ja, ska göra en återanmälan efter den 11 juli. Detta kan endast göras genom att maila SLU:s antagningsenhet antagning@slu.se (alltid öppen).

Önskan om återanmälan som inkommer via e-post kommer alltid att registreras med det datum som mailet kom till SLU eller det datum anmälan är fullständig.

BEHÖRIGHET
Extra antagningsprov
För att ha möjlighet att bli behörig till programmet måste du göra antagningsprov som anordnas för:

  • Islandshästinriktningen – Wången den 14 augusti
  • Travhästinriktningen – Wången den 14 augusti
  • Ridhästinriktningen – Strömsholm den 20 augusti

Har du gjort ordinarie antagningsprov i maj 2019 och klarat provet behöver du inte göra ett nytt prov. Om du inte klarade provet i år, har tränat och vill pröva igen gör du provet endast i de moment du inte har klarat.
För att kunna kallas till antagningsprov ska du uppfylla grundläggande och särskild behörighet senast den 10 augusti.
Rangordning av behöriga sökande görs utifrån det datum då fullständig anmälan inkommit till SLU. Sökande i ordinarie antagningsomgång går alltid före sökande med sen anmälan.
Frågor om behörighet kan ställas till antagning@slu.se.

Källa: Enheten för hippologutbildning vid SLU

2019-06-20