Ny lista för karenstid och förbud

Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) senaste sammanträde beslutades ett antal förändringar av karenstider för tävling med hästar. Ändringarna gäller från 1 juli 2019.

 

betsel-huvudlag-träns-häst

Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen.De skandinaviska trav- och galoppförbunden inför förändringarna gemensamt från den 1 juli 2019. Svenska Ridsportförbundet följer detta med några mindre förtydliganden.

För läkemedel med substansen xylazin (Nerfasin vet., Rompun vet, Xylavet och Xysol vet.) förlängs karenstiden från 96 timmar till 6 dygn (144 timmar).

Förbudet att påverka cirkulationen i huden och underliggande vävnad om det orsakar obehag, smärta eller hudskador hos hästen har utökats genom att även gälla metoder och inte enbart så kallade blister. Metoderna omfattar t.ex. bränning, en omdiskuterad metod som inte rekommenderas i modern hästsjukvård.

Övriga förändringar är uppdateringar av substanser eller generella förtydliganden.

Karenstids- och förbudslista från 1 juli 2019

Läs mer om karenstider och ändringar 

Källa: Svenska Ridsportförbundet