Ny karenstids- och förbudslista för hästsport

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 oktober 2022. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. 

Kristian Schultz DM

Alla som aktivt tävlar med häst behöver känna till nya regler för karenstider. Foto: Carin Wrange

Listan karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder är framtagna i samarbete med trav- och galoppsporterna i Sverige, Norge och Danmark, dess nordiska kommitté (NEMAC) samt med förbundsveterinären vid Svenska Ridsportförbundet.

Uppdateringar i Karenstids- och förbudslistan:

  • Utvärtes produkter mot insekter, som inte är läkemedel, men är godkända av Kemikalieinspektionen och avsedda för användning till häst får 0 timmars karenstid för tävling.
  • Zitch vet. får däremot som registrerat veterinärmedicinskt läkemedel en karenstid på 96 timmar inför tävling (innehållande permetrin i en högre koncentration än ovan nämnda icke läkemedel).
  • RenuTend, ett nytt godkänt läkemedel för häst med mesenkymala stamceller för behandling vid senskador har, liksom redan tidigare godkända stamcellspreparat för ledbehandling, som sådant minst 28 dygn karenstid inför tävling. Då emellertid all dokumentation ännu ej är tillgänglig, är slutlig karenstid för aktuellt preparat ej fastställt.
  • Hemosilate vet. (etamysylat) har nu åsatts en karenstid inför tävling på 6 dygn.
  • Övriga ändringar i läkemedelslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden är markerade i kursiv stil.

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR. Ändringar i listan är markerade med kursiv text. Läs mer på Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet

Källa: Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet