Ny forskning om relation häst-människa

Relationer och möten mellan människa och häst var temat för den andra internationella hästforsknings konferensen Equine Cultures in Transition som arrangeras i Leeds i norra England den 19-21 juni.

Ett 60-tal aktuella studier inom teman som hästens roll inom ridsport och turism, hästen som livsstil, hästens ekonomiska betydelse, ridundervisning och etik mellan människa och häst presenterades. Ett 20-tal svenska forskare fanns på plats.

Petra Andersson presenterade en studie där ridlärare beskriver hur de ser på ridskolehästarna och Susanne Lundesjö-Kvart gav tips på hur ridlärare kan ge individuella instruktioner under gruppridning. Viktoria Pihlgren diskuterade hästägares tankar kring när det är dags att avliva gamla hästar medan Andrea Petitt presenterade en studie om vilken betydelse ett ökat intresse för western ridning och National Horsemanship i Sverige kan tänkas påverka hästkulturen och relationen till hästen.

Hästens betydelse ökar både i Europa och i resten av världen och studier som handlar om relationen människa och häst är ett nytt och snabbt växande forskningsområde inom humaniora och samhällsvenskap.
Forskare från inte mindre än 12 olika länder fanns på plats på konferensen i Leeds. Syftet med konferensen är att ge ledande internationella forskare en arena för utbyte av erfarenheter och förväntas bidra till att öka samarbetet.

Den första konferensen i ämnet arrangerades i Stockholm i oktober 2016 på initiativ från Södertörns Högskola. Meningen är att det nybildade nätverket ska träffas vartannat år för att ta del av varandras studier och stärka forskningsområdet.

Equine Cultures in Transition. Human-horse relationships in work and play: Interspecies encounters in business, tourism and beyond. Länk till konferensens hemsida:

http://www.leedsbeckett.ac.uk/events/faculty-events/equine-cultures-in-transition/

Mari Zetterqvist Blokhuis