Svårupptäckta bakbenshältor kan nu lättare diagnostiseras - genom AI

När en frambenshalt häst avlastar sitt onda ben nickar den med huvudet. Studier har dock visat att även vissa bakbenshalta hästar kan uppvisa en huvudrörelse som ser ut som huvudnickningen vid en frambenshälta, vilket kan göra det svårt att under hältutredning faktiskt avgöra vilket ben hästen faktiskt har ont i.

Nu finns dock ett nytt verktyg för att identifiera bakbenshälta – att mäta mankens rörelse.

bakbenshälta-häst-utredning-med-veterinär-och-AI

Foto: Emma Persson Sjödin

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i en internationellt samarbete undersökt om man med hjälp av objektiv rörelseanalys kan mäta mankens rörelse för att skilja en frambenshälta från en huvudnickning som kommer från en bakbenshälta.

Studien visade att hos ungefär en tredjedel av de bakbenshalta hästarna var huvudnickningen stor nog för att hältan enkelt skulle kunna misstas för en frambenshälta. Hos majoriteten av dessa kunde man dock använda mankens rörelse för att förstå att smärtan satt i bakbenet.

Resultaten har visat på en ny metod för att lättare kunna skilja frambenshältor från bakbenshältor och därmed ökas säkerheten i diagnostiken av ortopediska skador på häst.

hältutredning-för-bakbenshälta-med-häst-hos-veterinär-genom-AI-teknik

Om studien:

Studien genomfördes i samarbete med fyra större hästkliniker. Rörelseanalysdata från 317 hästar som genomgått en hältutredning där hältan kunnat släckas med lokalbedövning ingick i studien.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Publicerat september 2023 av Lisa Chröisty, redaktör för HästSverige.