Ny biomarkör för ledinflammation

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har identifierat ett fragment som bildas när brosk bryts ner i leden på grund av en inflammation, till exempel osteoartrit.

Salmonellasmitta

Målsättningen med forskningen är att tidigt identifiera patologiska skeenden som leder till en biokemisk förändring i brosket innan hästen visar hälta.Foto: Julio Gonzalez

Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation i leden som leder till att ledbrosket sakta bryts ned och att det läcker ut vävnadsfragment i ledvätska och blod.

Fragmentet, eller klyvningsprodukten, som forskarna identifierat är avspjälkat från COPM (cartilage oligomeric protein) och skulle kunna fungera som en biomarkör för osteoartrit i ett tidigt stadium av sjukdomen. Genom att ta fram antikroppar specifika för den här klyvningprodukten har man kunnat hitta fragmentet i serum hos hästar.

För att undersöka denna möjlighet har forskarna följt biomarkören hos hästar under kort tids träning samt under 24 timmars boxvila för studera eventuell dygnsrytm av klyvningen. Även eventuella samband med ålder studerades, men visade sig inte påverka koncentrationen av biomarkören i blodet.

Resultatet visar att hästar med akut hälta associerat med osteoartrit hade signifikant förhöjda koncentrationer av biomarkören i blodet jämfört med friska hästar.

Målsättningen med forskningen är att kunna identifiera tidiga patologiska skeenden som leder till i en biokemisk förändring i brosket långt innan hästen är halt och sjukdomen kan diagnostiseras kliniskt.

Länk till den vetenskapliga artikeln.

Källa: SLU