Miljöfokus på kunskapsdag om häst

Är hästen en miljöbov eller landskapsvårdare? Hur hästnäringen arbetar med miljöfrågor är en viktig del av framtidsarbetet. På det temat arrangerar Länsstyrelsen i Uppsala län tillsammans med Greppa näringen en kunskapsdag den 9 november 2019.

Hästkunskapsdagen ger dig bra redskap som underlättar ditt vardagsarbete kring hästen. Du möter kunniga föreläsare som talar om hållbar utveckling inom hästhållningen.

IMG_6825

Hur belastar dagens hästar miljön? Det kommer att diskuteras under Hästkunskapsdagen den 9 november. Foto: Carin Wrange

Föreläsare och ämnesområden under dagen:
• Kunskap om smittskydd och smittsamma sjukdomar är viktigt. Tänk förebyggande oavsett vardag, träning eller tävling.
Peter Kallings, veterinär, dopingexpert och ordförande i Svenska Ridsportförbundets djurskyddsutskott samt Lena Malm, länsveterinär vid länsstyrelsen i Uppsala.
Hållbar utveckling inom hästhållning
Camilla Välimaa och JennyBlomberg, driver företaget HållbarHäst, där de beskriver hur
hästhållning kopplar till de stora globala hållbarhetsfrågorna.
Rätt foderstat till rätt häst
Eva Dahlström, foderrådgivare som driver företaget Oberoende foderråd
• Träningsfysiologi hur påverkar vätske- och elektrolytbalansen hästens utveckling?
Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi med fokus på arbets-, tränings- och näringsfysiologi vid SLU
• Betesplanering och träckprovsanalyser
Eva Tydén,forskare vid SLU och Eva Osterman-Lind, veterinär och parasitolog hos SVA. De har
goda kunskaper om varför betesplanering och träckprovsanalyser är viktiga redskap för att minska parasitproblem hos häst.
• Är hästen en miljöbov?
Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattenansvarig hos Enköpings kommun. Hon hjälper hästägare att minska näringsläckage av fosfor, lösningar som inte behöver kosta pengar.
• Landskapsvård – hästägarens roll för att bevara den biologiska mångfalden
Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare hos Hushållningssällskapet i Sjuhärad.

Anmäl att du vill vara med!

När: 9 november, klockan 10-16,kaffe och
registrering från klockan 9.30
Var: Friiberghs herrgård, Örsundsbro
Kostnad: 250 kronor inklusive lunch och fika
Anmälan: Senast 25 oktober 2019,via www.lansstyrelsen.se/uppsala.
Anmälan är bindande, meddela kostavvikelser.
Frågor: Michaela Lindbäck, aktivitetsansvarig, 0733-56 92 36
Asnaktech Woldetensaye, samordnare kompetensutveckling inom miljö och klimat länsstyrelsen, 010-223 33 74

För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter :
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län