Miljödag med fokus på hållbar hästnäring

Vill du lära mer om en hållbar hästnäring – helt gratis? Då har du chansen den 22 februari när HNS, Hållbar häst och projekt Skitsmart ger digitala föreläsningar om miljöfrågor kopplade till stall.

Föreläsningarna som hålls 13.00-15.30 har som syfte att ge inspiration för dig som vill hitta nya vägar framåt med hållbarhetstänk.

 

 

Hästar som kliar varandra i en hage

PROGRAM

13.00 Välkommen
13.15 Camilla Välimaa, Hållbar Häst, föreläser om hållbarhet och häst, vilka hållbarhetsfrågor man kan koppla till hästarna och vilka möjligheter som finns att hitta vägar framåt.
14.00 – 14.15 Distansfika
14.15 Louise Lindberg, projektet Skitsmart, föreläser om hur man kan lägga upp arbetet runt den miljömässiga hållbarheten på sin anläggning och handfasta tips i arbetet runt gödsel samt skötsel av hagar.
14.45 Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse berättar mer om gödselutredningen som gjordes år 2020 och om miljökommitténs arbete.
15.15-15.30 Diskussion och avslut för dagen
VAR? Digitalt, Teams-länk skickas ut till dig som anmäler senast 21 februari. Länken skickas via e-post.
FRÅGOR? Kontakta Mette Pökelmann: 070-3905610
ANMÄLAN till metteshorsework@gmail.com senast den 21 februari 2021.  

Källa: HNS, Hållbar häst och projekt Skitsmart