Lyssna på professor Johan Bröjer - forskare på Ekvint Metabolt Syndrom (EMS)

Johan Bröjer är sedan den 1 januari 2021 professor i internmedicin på häst. Torsdagen den 7 april håller Johan sin professorinstallationsföreläsning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och den har titeln: ”Insulinresistens hos häst – en klinisk utmaning”. Var med och lyssna när Johan berättar om sin forskning kring Ekvint Metabolt Syndrom (EMS). 

johan-brojer-slu_220203_2332_foto_jenny_svennas-gillner-slu_900px

Johan Bröjer är professor i intermedicin på häst och forskar om EMS. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

EMS, insulindysreglering (ID) och insulinresistens (IR) är begrepp som börjar användas mer om mer frekvent i olika hästsammanhang. Ofta används också dessa begrepp i samband med att hästen drabbats av fång. En som är expert på detta är professorn och forskaren Johan Bröjer och du har nu möjlighet att lyssna på hans föreläsning som han kommer hålla vid sin professorsinstallation den 7 april.

Mer info om föreläsning vid SLU

Mer info om Johan Bröjer

Länkar:

Lär känna Johan och lär dig mer om hans forskning