LIVECLINIC: Tölt & pass – steg för steg

Torsdagen den 4 mars kl. 18.00–19.00, är det dags att sätta sig på den digitala läktaren och följa hippologprogrammets lärare på en demo. Möt Ulrika Backan, Camilla Hed och hippologerna Sara Sandqvist och Joanna Sätter, lärare på Wången. Ämnet för dagen: Tölt och pass – steg för steg. Alla som vill är varmt välkomna att följa sändningen på Hippologprogrammets Facebooksida – och framför allt: ställa frågor!

Två islandshästar töltar

Lär dig massor om tölt och pass. Foto: Caroline Eriksson

Under det här året har många verksamheter fått ställa om till en allt mer digital verklighet, det gäller inte minst utbildningar. På Sveriges lantbruksuniversitets utbildning Hippologprogrammet genomfördes i stort sett all teoretisk undervisning på distans under förra året. Vid ett par tillfällen lyfte man även in den praktiska ridläran, för de som läser ridhästinriktningen, i det digitala rummet.

– Hippologprogrammet utbildar många av framtidens yrkesverksamma i hästnäringen, och att man tar vara på nya tekniska lösningar för att höja kvaliteten på utbildningen, samtidigt som tekniken bidrar till att sprida kunskapen i vidare cirklar, är både innovativt och hållbart, säger Karolina Lagerlund som är VD på HNS.

En undersökning bland studenterna visar att inslaget uppskattades, och därför blir det nu dags för islandshästinriktningen att testa samma upplägg. Fördelarna med att filma och sända, är även att omvärlden ges chansen att ta del av kunskapen och få en liten inblick i vad som ryms på schemat för hippologstudenterna.

– Att vi får möjlighet att bjuda in blivande studenter och ge andra nyfikna en liten inblick i vad vi erbjuder, är givetvis en stor bonus, säger Elisabeth Olsson som är studierektor vid Hippologprogrammet på Strömsholm.

Du hittar sändningen på https://www.facebook.com/hippologprogrammet/

Mer info om Hippologprogrammet hittar du här.