Läs senaste nytt om smittskydd

Smittskydd är en het fråga inom hästvärlden just nu. Läs vad experterna på SVA ger för uppdaterade råd om hur du kan hålla din häst och ditt stall fritt från smitta.

allemansratten-i-sverige-for-ryttare

SVA:s webb hittar du uppdaterad information om hur häst- och stallägare bäst kan förebygga att smittsamma sjukdomar hos hästar sprids vidare.

Det viktigaste är att förhindra att smitta förs in i en besättning. Om så ändå skulle ske är det viktigt att förhindra att smittan  sprids mellan hästar inom samma besättning.

Enligt experterna på SVA finns det olika nivåer på vilka smittrisker man är beredd att ta. Vissa skyddande åtgärder kanske känns lätta att göra, andra svårare, och då får man leva med den risken det medför och vara mer beredd på att hantera läget när smittan kommer.

Läs alla goda råd på SVA:s uppdaterade webbsida om smittskydd för häst.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt