Läs blogg om forskning på islandshästens rörelser

Nu finns nytt blogginlägg om ”Rörelseforskning” på SLU-webben. Det är forskaren Marie Rhodin som varit på Island för att förbereda ett forskningsprojekt om islandshästens rörelser.

Så här skriver Marie Rhodin:
”Att hältutreda Islandshästar kan verkligen vara en utmaning då det ofta kan vara svårt att se om hästen är halt samt vilket ben hästen är halt ifrån. Det beror på att islandshästarna ofta har en mycket snabb stegfrekvens och inte alltid går i en ren tvåtaktig trav.”