Lär dig se hälta i nytt quiz

Ortopediska skador är ett vanligt problem hos många hästar och när de får ont börjar de ofta halta. Det är viktigt att man upptäcker att hästen är halt i tid så att man kan undersöka vad som är fel och kanske ge den en periods vila eller behandling.

häst-longerad-hältbedömning

Hur upptäcker du hälta hos din häst? I ett nytt quiz på HästSveriges utbildningssida kan du lära mer om hältor. Foto: Carin Wrange

Att bedöma hältor har dock visat sig vara mycket svårare än man trott även för veterinärer. En anledning är att rörelsen när en häst travar är för snabb och vi har svårt att hinna med och se vad den gör. En annan anledning är att vi inte har haft tillräcklig kunskap om vad man ska titta efter och hur man ska tolka det man ser. Forskningen har nu gjort stora framsteg tack vare ny teknik där man kan mäta hästens rörelsemönster.

Forskare från SLU har gjort ett utbildningsmaterial med ett hältquiz där du kan lära dig och träna på att bedöma om en häst är halt och från vilket ben hältan kommer. Materialet riktar sig till alla som hanterar hästar från hobby till professionell nivå.

Lära dig att upptäcka hälta hos din häst!