Läkemedelsverket varnar: Risker vid hantering av hästens mediciner

Läkemedelsverket vill uppmärksamma djurägare på riskerna med att oavsiktligt få i sig läkemedel till hästar, vid hantering av mediciner. Det efter att Giftinformationscentralen senaste åren fått flera samtal om just detta.

Framförallt handlar rapporterna om det läkemedel som ges till hästar med sjukdomen PPID. Läkemedlen är i tablettform som hästen intar via munnen. För att underlätta medicineringen göms tabletten ibland i mat, såsom morötter, äpplen eller godsaker vilketkan öka risken för att människor får i sig läkemedlet av misstag. I läkemedlet finns nämligen det aktiva ämnet Pergolid – som inte är ämnat för människor.

– Samtalen till Giftcentralen har t.ex. handlat om barn som trott att tabletterna varit godis, eller vuxna som misstagit läkemedlet för sin egen medicin. Det har även rapporterats händelser där personer av misstag tagit den morotsbit eller äppelbit som preparerats med en pergolidinnehållande tablett säger Karin Sjöström som är veterinär och utredare vid Veterinärmedicinska gruppen på Enheten för Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket.

Vad bör du göra?

Om du av misstag får i dig en pergolidbaserad produkt bör du omedelbart kontakta sjukvården och ta med dig läkemedlets bipacksedel för att visa sjukvårdspersonalen. Symptom som kan uppstå vid intag av pergolid inkluderar kräkningar, yrsel, sömnighet och blodtrycksfall; du bör därför inte köra bil själv utan ha någon som följer med dig till sjukhuset.

– Om du oavsiktligt får i dig eller på annat sätt blir exponerad för läkemedel till djur och får en skadlig reaktion uppmanar vi dig att rapportera det till Läkemedelsverket som en misstänkt biverkning. Rapportering av misstänkta biverkningar är viktigt för Läkemedelsverkets arbete för att skydda djurs och människors hälsa och vår miljö, säger Karin Sjöström.

Läkemedelsverket rekommenderar dessutom följande: 
• Läs varningstexten i bipacksedeln.
• Hantera pergolidprodukter varsamt. Var försiktig när du hanterar tabletten och tvätta händerna efteråt.
• Förbered medicineringen enligt instruktionen i bipacksedeln och i direkt anslutning till att den ska ges till hästen, särskilt om läkemedlet blandas med foder eller annan mat.
• Se till att läkemedlet förvaras i originalförpackningen tillsammans med bipacksedeln och att det är utom räckhåll för obehöriga.
• Förvara aldrig hästens läkemedel på samma ställe som läkemedel till människor.

Källa: Läkemedelsverket