Läkemedel påverkar inte assymetri

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att ryttarna upplever dem som friska.

I en ny studie vid SLU visade det sig att rörelsemönstret hos sådana hästar inte påverkades av antiinflammatorisk behandling, men det gick samtidigt inte att utesluta att vissa av hästarna ändå hade ont.

hältstudie

Många gånger är det lätt att se om en häst är halt eller frisk, men det finns en gråzon med hästar som upplevs vara friska men som ändå uppvisar ett asymmetriskt rörelsemönster. Illustration: SLU

Tidigare studier har visat att ett stort antal ridhästar som av ryttaren upplevs som friska och är i full träning rör sig lika asymmetriskt som hästar som utreds och behandlas för låggradiga hältor. Idag saknar vi kunskap att avgöra om dessa hästar med rörelseasymmetrier har ont på grund av ett ortopediskt problem eller om hästar kan ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta.

Nu har forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Royal Veterinary College i Storbritannien undersökt om befintliga rörelseasymmetrier hos ridhästar i full träning minskar vid behandling med antiinflammatorisk medicin (Meloxicam) och därmed kan anses vara smärtutlösta.

Rörelseanalyser utfördes på hästar som var i full träning, ansågs ohalta av ryttaren och inte nyligen hade behandlats för hälta. Sextiosex hästar som uppvisade rörelseasymmetrier som överskred vanligen använda kliniska gränsvärden för hälta ingick i studien. Dessa behandlades med placebo respektive meloxicam i två olika omgångar. Före och efter de båda behandlingarna mättes hästarnas rörelsemönster med ett sensorbaserat system, Lameness Locator.

Meloxicambehandling hade ingen effekt på asymmetrierna i hästarnas rörelsemönster. Asymmetrierna hos dessa hästar kan eventuellt vara en naturlig icke smärtutlöst rörelseavvikelse, men det kan inte uteslutas att vissa av dessa hästar ändå har ont.

– Vi vet väldigt lite om kronisk smärta hos häst, och vid vilka ortopediska skador som en antiinflammatorisk behandling har effekt. Detta är frågeställningar som bör studeras ytterligare för att vi ska kunna förbättra den ortopediska diagnostiken och behandlingen av våra sporthästar, säger Marie Rhodin från SLU, en av forskarna bakom studien.

Studien är finansierad av Stiftelsen Hästforskning och Formas. Forskarna riktar ett stort tack både till de privata hästägarna och till Föreningen för den Beridna Högvakten, Ridskolan Strömsholm, Färingsö Ridskola och Uppsala yrkesgymnasium Jälla, som alla bidrog med hästar till studien.

Mer information:

Marie Rhodin, forskare och universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 21 94, marie.rhodin@slu.se
https://www.slu.se/cv/marie-rhodin/

eller Emma Persson Sjödin, doktorand
018-67 18 21, emma.persson.sjodin@slu.se
https://www.slu.se/cv/emma-persson-sjodin/

Den vetenskapliga artikeln

Persson-Sjodin E, Hernlund E, Pfau T, Haubro Andersen P, Holm Forsström K, Rhodin M. 2019. Effect of meloxicam treatment on movement asymmetry in riding horses in training. PLoS ONE 14(8): e0221117
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221117