Kompost kan stoppa spridning av ogräs

Många hästägare har i år importerat grovfoder då det har varit svårt att få tag i inhemskt foder. Med det importerade fodret kan objudna gäster följa med – ogräs. Kompostering är ett sätt att stoppa spridning av ogräsfrön.

Stuka på åker

Genom att kompostera hästgödsel kan spridning av ogräsfrön stoppas. Foto: Carin Wrange

Med importerat foder ökar risken att nya sorters ogräs förs in i landet.  Befintliga sorter kan få större spridning ett år som detta när foder körs kors och tvärs genom Europa. I ensilerat foder dör många av ogräsfröna och smittspridningen blir mindre. I torrt foder som hö och halm överlever fler groningsdugliga frön.

Genom att kompostera gödsel så dör de allra flesta ogräsfröna på grund av den värme som bildas. För att allt material ska genomgå komposteringsprocessen gäller det att röra om i gödselhögen så att materialet blandas och att syre kommer in. Rötningsprocessen i en biogasanläggning dödar också ogräsfröna.

Det är viktigt att lämna information om varifrån fodret kommer och vilka risker som kan följa. Ett år som detta kräver extra god kommunikation mellan foderleverantör, stallägare och gödselmottagare. Genom öppen dialog minskar risken för smittspridning och bidrar till en genomtänkt hanterring av gödsel från djur som ätit importerat foder

Källa: Louise Lindberg, Projekt Skitsmart

konserverat grovfoder så kallat hösilage

Importerat grovfoder kan innehålla ogräsfrön som sprids via gödselhanteringen. Foto: Carin Wrange