Kika in hos rörelseforskarna på SLU

Vid SLU finns ett forskningsteam inom hästens biomekanik och smärtutvärdering, med veterinär Marie Rhodin i spetsen. På en nyproducerad hemsida med rubriken ”För ett långt djurliv i rörelse” presenteras såväl pågående som avslutade projekt om forskning vid SLU.

Vill du veta vad de forskar om just nu? Kika in på sidan!

 

rörelseanalys-häst-forskning-marie-rhodin

Har hästen någon rörelsestörning? En korrekt diagnos är viktig för hästens välfärd.

Hur kan man skilja en äkta frambenshälta från en falsk och hur påverkar ryttaren sadelns rörelser? Det är två av flera projekt som presenteras på SLU-webben.

Gemensamt för projekten inom forskargruppen är ”För ett långt djurliv i rörelse”. På sin webb skriver forskarna så här:

”Central för all vår forskning är vår oro över att hästar och kor idag har ett sådant kort liv. Ortopediska skador är idag bland det högst rankade problemet hos hästar och kor, vilket ger upphov till lidande, stor djuromsättning och höga kostnader. En behövande effektiv vård är baserad på tidig upptäckt av symtom och korrekt veterinär diagnostik. Med hjälp av ny tvärvetenskaplig teknik, där maskinlärning och datorseende kombineras med veterinärmedicin, finns potentialen att bana väg för bättre och smartare utvärderingsmetoder för att detektera hältor och smärta hos stordjuren för att säkerställa djurvälfärd, sektorns hållbarhet och ekologiska avtryck.”

Du hittar länken till sidan HÄR.

Källa: Institutionen för anatomi, fysi0logi och biokemi, SLU

Läs mer om hälta hos häst.