Kan aktiv grupphästhållning vara framtidens hästliv?

Hur fungerar det egentligen att hålla hästar i aktiv grupphästhållning? Hur interagerar hästarna med varandra, hur fungerar utfodringen och blir det fler skador än vid individuell uppstallning? Agronom Linda Kjellberg har forskat kring dessa frågeställningar.

Den 8 december 2022 kommer Linda att försvara sin doktorsavhandling ”Horses stables in 21st century– aspects of management, behaviour and health” inom husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet.

lösdrift.900x506

Aktiv grupphästhållning på Ridskolan Strömsholm. Foto: Carin Wrange

Forskningen har gjorts vid Ridskolan Strömsholm och Flyinge. Forskningsstudierna har finansierats av Ridskolan Strömsholm där Linda Kjellberg är huvudlärare i hästkunskap för bland andra hippologstudenterna.

Att hålla hästar på lösdrift blir alltmer populärt inom hästnäringen. Inom så kallad aktiv grupphästhållning med datorstyrd utfodring, av bland annat grovfoder, ges hästarna möjlighet till såväl rörelse som social interaktion, samt regelbunden utfodring över dygnet och vila i ligghallar.
Socialt beteende och fri rörlighet är behov som är mycket viktiga för hästen eftersom de är utvecklade för att leva i en flock på stäppen. Grupphästhållningen ökar därmed hästarnas välfärd,  säger Linda Kjellberg.

Trots detta hålls de flesta hästar i Sverige och i övriga delen av världen fortfarande på stall med individuella boxar. Många hästägare är oroliga för att hästarna kan skadas i en grupphållning och att de får för litet vila över dygnet.
Linda Kjellbergs studier visar att hästar som får möjlighet att röra sig över hela dygnet visade lägre frekvens av hältor, 18 procent, än hästar på box som uppgick till 26 procent. Studierna visade även att det var enbart hästarna som hölls i box som drabbades av kolik.

I en aktiv grupphästhållning behövs en inlärningsperiod för varje häst, särskilt när det gäller de automatiska utfodringsstationerna. Varje häst får sin individuella mängd av grovfoder utifrån storlek och arbetsfrekvens. På varje häst finns ett chip eller halsband som ger individuell utdelning av grovfoder eller kraftfoder när de släpps in i utfodringsstationerna. För att vänja hästarna att gå in i stationerna krävdes i snitt åtta dagars inlärning.

Då även sömn är en viktig faktor för hästvälfärd och prestation filmades hästarnas beteende i ligghallar med olika storlekar. Studierna fokuserade på hur ofta hästarna besökte ligghallarna med halm som underlag och även hur länge de vilade där.
I djurskyddslagen står att varje häst ska ha minst 8 kvadratmeter yta i en ligghall, men Linda Kjellbergs studier visar att det utrymmet är för snålt tilltaget om alla hästar i gruppen ska få tillräcklig vila.

När hästarna i studien fick upp mot 18 kvadratmeters yta per individ i hallarna ökade den totala liggtiden från 69 till 130 minuter. En ökning till 28 kvadratmeter tycktes inte öka liggtiden.

LindaKjellberg_foto_pernillabovinpersson

Rekommendationen till hästägare som vill hålla sina hästar i en aktiv grupphästhållning är att hålla gruppen så stabil som möjligt, mäta varje hästs ättid flera gånger för att anpassa utfodringen och ge hästarna utrymme i ligghallen som är betydligt större än i en enda box, säger Linda Kjellberg.

Foto: Pernilla Bovin Persson

Linda Kjellbergs avhandling ”Horses stables in 21 st century– aspects of management, behaviour and health” kommer att försvaras i Knytpunkten aula, Stallbacken 6, Ridskolan Strömsholms, torsdag den 8 december 2022 kl 09.15.

Länk till avhandlingen: https://res.slu.se/id/publ/119365

Länk till zoom: https://slu-se.zoom.us/j/64734547785

Passcode: LK0812


Källa: Linda Kjellberg, text Carin Wrange