Jordbruksverket ger ut nya föreskrifter om hästhållning

Från och med 1 mars gäller nya föreskrifter om hästhållning. Enligt Jordbruksverket ska de öka möjligheterna för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på. Däremot kommer det inte att bli något förbud mot spiltor.

häst-med-sjukdom-i-luftvägar-och-blodcirkulation

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter för hur man får hålla hästar. Mindre detaljkrav är en nyhet.

En viktig del i arbetet med de nya föreskrifterna har varit att minska mängden detaljkrav och i stället rikta in sig på hur en önska funktion ska uppnås. Även språket har justerats i syfte att de ska bli mer lättlästa.

– Vi har som uttalat mål på Jordbruksverket att våra föreskrifter ska bli mer målinriktade, vilket vi tagit fasta på i arbetet med de nya hästföreskrifterna. Det kan finnas många sätt att uppnå en god djurhållning och det är viktigt att våra föreskrifter tillåter en utveckling av hästhållningen om vi når samma, eller högre, nivå på djurskyddet. Dessa föreskrifter är ett steg i den riktningen, säger David Slottner, på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

De nya föreskrifterna innehåller inget förbud mot att ha hästar uppstallade i spiltor. Däremot blir det inte tillåtet att bygga nya stall med spiltor som uppstallningsmetod.

Här hittar du de nya föreskrifterna