Islandsföl med underbett sökes

Varje år föds ett antal islandshästföl med missbildning av överkäken, ibland i kombination med problem med leder och senor som gör att dessa föl har svårt att resa och röra sig. 

islandshäst-föl-underbett-foto-ove-wattle

Islandshästföl som har fötts med underbett. Foto: Ove Wattle, SLU

Forskare, vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och AniCura Norsholms djursjukhus, vill komma i kontakt med uppfödare vars föl har fötts med gravt underbett. Forskarna vill studera detta mer i detalj och undersöka om det finns en genetisk bakgrund till missbildningen. Projektet inleddes 2018 och kommer att pågå under tre år. Hittills har det kommit in ett 10-tal fall men forskarna ser gärna att de får in fler.

Missbildningen av överkäken, som är kraftigt underutvecklad, gör att dessa föl ses med ett gravt underbett. På en del föl växer överkäken delvis ifatt medan andra bibehåller sitt kraftiga underbett. Det finns ett syndrom beskrivet kopplat till underproduktion i sköldkörteln. Detta leder till ovan nämnda symtom med kraftigt underbett och ofta allvarliga problem för fölet att röra sig på grund av senkontrakturer.

Är du intresserad att bidra till forskningen och kartläggningen av detta syndrom?

Första steget är att uppskatta hur många föl som föds med detta syndrom årligen och därefter göra en vetenskaplig studie av materialet som forskarna får in. Studien kommer att pågå under minst tre år.
Du som vill delta i studien behöver svara på en enkät samt ta ett par fotografier på ditt föl. Du som de senaste åren fått ett föl med detta syndrom och hästen fortfarande finns i livet är välkommen att kontakta forskarna. De är även intresserade av att komma i kontakt med ägare till friska föl att använda som kontroller. De skickar enkäten med instruktioner per mejl till dig efter att du kontaktat dem.

För kontakt:

Gabriella Lindgren, Universitetslektor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
gabriella.lindgren@slu.se, 018-671918, 070-3280392