Hur påverkas hästen vid nätutfodring - ett av föredragen på EWEN

Det blir allt vanligare att hästar får sitt grovfoder i ett finmaskigt nät. Hur detta påverkar hästens nacke är ett av många föredrag vid en internationell konferens om hästens utfodring som hålls vid SLU i augusti.

För nionde gången arrangeras EWEN, en internationell konferens om hästens utfodring, och detta år hålls den vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala 16-18 augusti.

Nu finns hela programmet klart, se bifogad länk längre ner.

I mer än ett decennium har detta möte varit Europas ledande vetenskapliga evenemang för att föra samman forskare, specialister och experter inom området hästnutrition. En målsättning sedan starten 2002 är att föra samman europeiska och internationella experter inom hästnäringen, för att främja informationsutbyte och innovation.

Temat för årets konferens är ”Future Equine Nutrition”. Förhoppningen är att konferensen kommer att inspirera både forskare och hästindustrin att skapa en kunskapsbaserad framtid med hästens hälsa och prestation i fokus.

Föredragen kommer bland annat att handla om hur utfodringen påverkar hjärnan och beteendet, hur tarmfloran påverkar hjärnan och varför foderstater med restriktivt energiintag förlänger livet.
Hela konferensen hålls på engelska. Läs mer om EWEN i länken.