Hur påverkade torkan din hästhållning?

Den torra sommaren 2018 blev besvärlig för många hästägare i hela landet. Vallskördarna blev mindre än väntat, gräset i beteshagarna tog slut fortare än normalt och många tvingades köpa in foder från andra länder.
beteshage-torka-hästbete

Många minns hur det såg ut i beteshagarna sommaren 2018. Lämna dina synpunkter i enkät från SLU. Foto: Carin Wrange

Hur hanterade landets hästägare den situationen och hur påverkade det hästarna? Sara Ringmark, forskare vid SLU, vill veta mer om det och har nu sammanställt en enkät om hur torkan 2018 påverkade. Lämna gärna ditt svar!

– Syftet med undersökningen är att undersöka hur svenska hästägare och hästföretag har påverkats av torkan 2018 med den efterföljande foderbristen och hur man utfodrat sina hästar, säger Sara Ringmark.

Resultaten kan användas som lärdomar för framtiden om hur olika strategier att hantera foderbrist kan fungera och som underlag för kunskapsspridning.

LÄNK till enkäten

För frågor om undersökningen: