Hippocampusdagen 2022

Hippocampusdagen 2022, en kostnadsfri digital konferensdag om hästforskning. Fredagen den 18 november med tema: Att välja och köpa häst – vad ska man tänka på? 

häst i hage

Foto: Mia Hellström

Fredagen den 18 november klockan 09.00 – 16.00, endast digitalt.

Tema: Att välja och köpa häst – vad ska man tänka på?

Hippocampusdagen vänder sig till en bred publik av intresserade inom hästsektorn, såväl yrkesaktiva som hobbyutövare. Läs hela programmet på hippocampus hemsida.

Hela dagen är kostnadsfri, ingen anmälan behövs. Dagen visas och direktstreamas den 18 november på SLU-play och kan även ses där i efterhand.
Frågor under dagen kan inte ställas i SLU Play utan ställs till hastkommitten@slu.se

Moderator: Marie Rhodin, ordf. SLUs kommitté för hästfrågor. Konferensspråket är på svenska.

Dagen arrangeras av Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakultetens (VH-fakulteten) kommitté för hästfrågor SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i samverkan.

Välkomna!

Källa: SLU