Hippocampusdagen 2021

OBS! Konferensen finns nu att se på SLU Play! Hippocampusdagen 2021, en kostnadsfri konferensdag om hästforskning. Missa inte denna möjlighet att fördjupa dig kring två olika teman: ”Hur känner hästen för oss människor?” och ”Är hästen halt eller har den bara en rörelsestörning?”. 

häst i hage

Foto: Mia Hellström

Hippocampusdagen vänder sig till en bred publik av intresserade inom hästsektorn, såväl yrkesaktiva som hobbyutövare, alla är välkomna.

Hästen är ett viktigt djurslag för Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Hippocampusdagen skapades av SLU och SVA redan 2002 med målsättningen att genom intressanta och aktuella teman förmedla en del av den kunskap om hästar som finns samlad och fortlöpande tillkommer vid SLU och SVA.

HIPPOCAMPUSDAGEN 2021

Två teman:

HUR KÄNNER HÄSTEN FÖR OSS MÄNNISKOR?

ÄR HÄSTEN HALT ELLER HAR DEN BARA EN RÖRELSESTÖRNING?

Fredagen den 5 november 2021, klockan 09.00 – 16.00 men går nu att se via SLU Play

Deltagande är kostnadsfritt och erbjuds digitalt via SLU PLAY med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Dagen filmas och kommer att kunna ses efteråt på SLU Play. Sedan förra årets konferens har streamingtjänsten på SLU en betydligt högre kapacitet. Inget speciellt program behövs på din dator för att komma in på tjänsten.

Direktlänk till SLU PLAY. Ingen särskild anmälan krävs!

Dagen arrangeras av Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakultetens (VH-fakulteten) kommitté för hästfrågor SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i samverkan.

Marie Rhodin, ordförande i hästkommittén tillika SLU:s samverkanslektor för hästfrågor är moderator för dagen. Konferensspråket är svenska.

ÅRETS FÖREDRAG OCH FÖRELÄSARE

09.00-09.10 Välkommen och info om dagen Marie Rhodin
09.10-09.45 Hur ser man om hästen är halt Marie Rhodin
09.45-10.20 Vad påverkar symmetrin i hästens rörelsemönster? Emma Persson Sjödin
10.20-10.35 Paus
10.35-11.10 Hur ser man om hästen har ont? Pia Haubro Andersen Johan Lundblad
11.10-11.45 Framtidens AI och datorseende. Klassificering av komplexa rörelsemönster med hjälp av daotrseende och maskininlärning. Pia Haubro Andersen  Elin Hernlund
11.45-12.20 Aktuell forskning inom ortopedi/rörelseanalys Marie Rhodin          Emma Persson Sjödin Ellen Law
12.20 -13.20 Lunch
13.20-13.40 Underhudsblistring, blistring och bränning- vetenskap, beprövad erfarenhet eller djurplågeri? Peter Kallings
13.40-14.15 Hur känner hästen för oss människor? Maria Vilain Rörvang Lina Roth                  Paulina Lundberg
14.15-14.50 Ur hästens synvinkel:välfärdsbedömning-möjligheter och begränsningar Anna Lundberg        Jenny Yngvesson
14.50-15.05 Paus
15.05-15.45 Mugg, rasp och benskabb – ny kunskap och nya diagnosmöjligheter SVA
15.45-16.00 Årets hästforskningsprojekt och årets hedersomnämnande utsett av Stiftelsen Hästforskning Lina Bengtsson
16.00 Avslut Marie Rhodin            Gittan Gröndal

Vi hoppas att ni ska finna detta intressant!

VÄLKOMNA!

Källa: SLU