Heta ämnen på Hippocampusdagen

Hippocampusdagen 2018 som arrangeras den 31 oktober kommer att bjuda på ett spännande program om rykande aktuell forskning vid SLU och SVA. Det är nu öppet för anmälan!

 

IMG_2027(1)_360

Att hästar drabbas av välfärdssjukdomar blir allt vanligare. På Hippocampusdagen presenteras forskning om dessa sjukdomar. Foto: Carin Wrange

Hippocampusdagen inleds med senaste forskningsrönen kring sjukdomar som metabolt syndrom, insulinresistens och fång. Vad är det som händer i hästen? Hur kan hästägaren snabbt se tecken på om hästen har drabbats och är det möjligt att förebygga?
SLU-forskarna Johan Bröjer, Cecilia Müller och Ove Wattle ger svar på vad forskningen har visat. Henrik Jansson, hovslagare på UDS, informerar om hur hästar med fång bör skos.

Hur hästens tänder och munhåla påverkas av betsling blir ämnet efter lunch med Ove Wattle som föreläsare. Därefter följer ett föredrag som hålls av Eva Osterman Lind, SVA, om hur förekomsten av blodmask är inom hästpopulationen i Sverige. Har nya strategier för parasitbekämpning medfört ökning eller minskning?

Hippocampusdagen avslutas med två föredrag av SVA-forskare. Ulf Bondesson kommer att ta upp frågan om ”Är hästen i tävlingsmässigt skick? -Dopinganalyser till stöd för hästvälfärd”och Gittan Gröndahl, SVA föreläser om en ny sjukdom som kan liknas med ”vinterkräksjuka” för hästar.

Hippocampusdagen 2018 arrangeras vid SLU i Uppsala. Anmälan är öppen!

Tidsprogram Hippocampusdagen:

Håll din häst frisk-en temadag om fång, metabolt syndrom och aktuell hästforskning

Onsdag 31/10 2018, lokal Loftet, SLU i Uppsala

9.30-10.00       Fika

10.00-10.40
Vad innebär EMS (metabolt syndrom) på häst? – Johan Bröjer, SLU

10.50-11.20
Utfodring vid insulinresistens – Cecilia Müller, SLU

11.30-12.30
Vad händer vid fång? – Ove Wattle, SLU
Hur ska en fånghäst skos? –  Henrik Jansson, UDS

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.30
Hur påverkas hästens tänder av betsling?– Ove Wattle, SLU

14.30-15.00     Fika

15.00-15.30
Förekomst och kontroll av blodmask – hur har det gått? – Eva Osterman Lind, SVA

15.30-16.00
Är hästen i tävlingsmässigt skick? -Dopinganalyser till stöd för hästvälfärd – Ulf Bondesson, SVA

16.00-16.30
Finns vinterkräksjuka på hästar? Om en ”ny” smittsam hästsjukdom i Sverige – Gittan Gröndahl, SVA