Hippocampusdag om krissituationer

Temat för årets Hippocampusdag vid SLU och SVA blir om krissituationer i hästhållningen. Ett aktuellt tema som tar upp olika aspekter på kriser såsom torka, bränder och smittor.  

hastinfluensa(1)_270

Smittor bland hästar kan spridas snabbt, såväl luftburet som via kontakt. Illustration: SVA

Hippocampusdagen 2019 arrangeras den 30 oktober 2019 vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala. Dagen kommer att ägnas åt hur man hanterar krissituationer av olika slag.
Huvudfokus kommer att ligga på senaste årets stora utmaningar med torka/foder och smitta. Forskare och lärare på SLU och SVA föreläser om sina specialområden.

Hippocampusdagen hålls i Loftets hörsal, på Ultuna, SLU i Uppsala.

Anmäl dig före den 23 september för ordinarie anmälningsavgift. Observera att antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna!

VH-fakultetens kommitté för hästfrågor i samarbete med Akademikonferens

Källa: SLU