HästSverige rekryterar webbredaktör

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala utlyser en spännande tjänst för dig som är häst-/djurintresserad och vill jobba med text, bild och kommunikation. Största delen av tjänsten gäller webbsajten HästSverige men också kommunikation om kunskap och forskning för alla djurslag på ämnesinstitution.

Hästar på bete.News

Ledig tjänst hos HästSverige!

HästSverige är en kunskapssajt som drivs av Enheten för hippologisk utbildning på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. HästSverige arbetar med sammanhållen, faktabaserad, oberoende och saklig kommunikation om såväl grundläggande kunskap som forskning och utveckling inom området häst. Målgruppen för HästSverige är såväl nybörjare som kvalificerade personer, hobbyutövare såväl som professionella. Genom att höja kunskapsnivån bland de 100 000-tals personer som varje dag är i kontakt med landets ca 360 000 hästar bidrar HästSverige till bättre hästhållning och ökad djurvälfärd. Kunskapssajten drivs i samverkan mellan flera organisationer som representerar bland annat forskare, lärare, myndigheter, forskningsfinansiärer, hästnäring, sport, avel och djurskyddsverksamhet.

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/ ) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen, hippologprogrammet men också i andra kandidat- och masterprogram. Forskningen spänner över alla djurslag och allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av arbete, träning, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer.

Arbetsuppgifter

Webbredaktör HästSverige – 50 % av tjänsten. Arbetsuppgifterna består av utveckling, administration och kommunikation av och på webbsajten HästSverige. I det dagliga arbetet skriver du texter till sajten och publicerar nyheter. Underlag till detta får du genom nära kontakt med forskare m fl, genom nätverk på framför allt SLU och SVA samt i kommunikation med olika aktörer i svensk hästnäring. Du redigerar sajtens sidor med text och bild för att uppnå bästa möjliga kvalitet i kommunikationen. Du marknadsför sajten digitalt och fysiskt och representerar sajten vid olika evenemang.

Forskningsredaktör – 30 % av tjänsten eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifterna består av att producera, strukturera och lägga upp innehåll på institutionens hemsida. Arbetet kommer att ske i när samarbete med institutionens forskare. Arbete vid annan institution på fakulteten kan också ingå.

Är du intresserad?

Läs mer om tjänsten hos SLU. Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-20.

Kontaktpersoner

HästSverige
Anna-Lena Holgersson, Föreståndare Hippologenheten
anna-lena.holgersson@slu.se, 018-672143

Inst. för Anatomi, Fysiologi och Biokemi.
Prefekt Anna Jansson
anna.janson@slu.se

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)