Hästar sökes till studie om hältutredningar - med AI och veterinärer

Var med och bidra till att öka kunskapen om hältor och hälturedningar: Nu söker forskare halta hästar från hela Sverige som i samband med hältutredning vill bidra till att förbättra kunskapen om hälta hos häst. Som tack får du gratis tillgång till en AI-app som objektivt hältbedömer din häst – i samrådan med veterinär. Delta du också!

halta-hästar-över-hela-sverige-sökes-till-studie-om-hältutredning-hemma-eller-på-klinik

Du som hästägare kan delta med hästar från hela landet, i samarbete med närmaste klinik, när behöver hältureda din häst. Foto: Sara Hero

Bakgrund: Öka kunskapen om hälta hos häst

Hästar är flyktdjur och kan bli spända och stressade av vistelse på klinik och djursjukhus, och därmed inte visa lika tydlig hälta på klinik som på hemmaplan. Forskare behöver nu din hjälp för att samla in mer objektiv data kring hältor, dess utredning och behandlingssvar.

Målet är att få mer kunskap för att framöver ännu bättre kunna hjälpa dig och din häst att må och prestera på topp.

Vad innebär det att vara med i studien?

För dig som vill delta i studien ges följande instruktioner:

  • Hästägaren filmar hästen när den travar på rakt spår samt vid longering i hästens hemmiljö innan, under och efter hältutredning på klinik.
  • All filmning av hästen ska göras med hjälp av mobilapplikationen Sleip AI, som du får tillgång till.
  • Filmerna kommer sedan att analyseras av forskare för att kunna jämföra graden av hälta hemma, vid klinikbesöket samt efter behandling.
  • För den som blir nekad att filma sin häst på klinik går bra att enbart filma på hemmaplan före och efter behandling.

Som bonus:

Som en bonus för att du deltagit i studien kommer du gratis kunna fortsätta göra objektiva mätningar på din häst. Mätningarna sker då under en del av rehab-perioden, i samråd med veterinär, för att se att hältan inte återkommer i samband med att hästen åter sätts i arbete. Och det, utan kostnad.

Att göra succesiva uppföljningar av hästens rörelsemönster även efter utredd och behandlat hälta kan vara ett värdefullt verktyg för att hindra allvarligare återfall.

Vill du vara med?

Om du ska till klinik för hältutredning och vill vara med i studien kontakta veterinär Sara Hero på mejl genom sara.hero@evidensia.se eller telefon på 076-3219382.

Studien pågår fram till årsskiftet 2023/2024. Ansvarig är Marie Rhodin, SLU.

Lisa Chröisty, redaktör för HästSverige, 2023-06-13.