Häst på bete året runt?

Näringsvärdet på betet under hösten och vintern är bättre än vad man tidigare har trott. En studie vid SLU visar att gräset håller bra kvalitet både för protein och energi långt in på hösten.

Förutsättningen är dock att marken ska vara betad tidigare under sommaren så gräset är relativt kort. Mark med förvuxet gräs håller lägre näringsvärden.

gotlandsruss-betar-frostigt-gräs-anna-jansson

Unga gotlandsruss betade året runt på ängs- och skogsmark i en studie vid SLU. Foto:  Anna Jansson, SLU

Forskarna Anna Jansson och Sara Ringmark vid SLU gjorde under 2.5 år studier på en grupp unga gotlandsruss som hölls på bete året runt på marker söder om Uppsala. Russen hölls i tre stora hägn som erbjöd både gräsmark och skogsmark. Det fanns tillgång till ligghallar och vatten men hästarna fick inget extra foder utöver det som växte i markerna.

Under hela perioden mättes russen regelbundet när det gällde deras hälsa, bland annat vikt och hull. Forskarna tog även betesprover en gång i månaden för att analysera hur betets kvalité varierat under året. Det är dessa resultat som nu redovisas och som visar att näringsvärdena var bättre än förväntat.

Du kan läsa mer om betesstudien.

Källa: Anna Jansson och Sara Ringmark, forskare på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid SLU.