Halta hästar sökes till forskning

Hur kan hältutredningar förbättras? Det vill forskare vid SLU ta reda på. Nu söker de ridhästar och ponnyer till ett forskningsprojekt. 

böjprov-hälta-häst-klinik

Böjprov är ett moment i en hältutredning av häst. Foto: Carin Wrange

Har du en ridhäst som du misstänker är halt eller inte rör sig helt rent? Har du bokat tid för en hältutredning? Eller funderar på att göra det?
Forskare söker nu, samt hela hösten 2019, deltagare till ett projekt på SLU där de undersöker sambandet mellan smärta och låggradiga hältor. För att delta i projektet ska hästen ha varit låggradigt halt eller ha rört sig orent en längre period (mer än två veckor), det vill säga inte ha en akut hälta.

I projektet kommer forskarna att studera hur rörelsemönstret samt eventuella smärtbeteenden påverkas av behandling med smärtstillande (Metacam) och av bedövningar vid en hältutredning.

Hästarna som deltar i projektet kommer att mätas med det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator. Hästarna mäts vid tre tillfällen under en veckas tid. De två första mätningarna kan utföras i hemmamiljö och den sista mätningen görs vid hältutredningen på klinik. Forskningsprojektet står för kostnaderna vid hembesöken och hästägaren för klinikbesöket.

Upptagningsområde är främst Uppsala, Stockholm, Västmanland och Södermanland.

Projektet leds av Marie Rhodin, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt för mer information:
Sara Weidenblad leg veterinär
073-7157036 sawd0002@stud.slu.se

Camilla Frisk leg veterinär
018-672148, 073-0769640
camilla.frisk@slu.se