Halm bra fodermedel för vissa hästar

Nyligen har en artikel publicerats som belyser effekterna kring utfodring av halm till hästar. Det är forskare, vid bland annat SLU, som har genomfört studien och resultaten visar att det kan vara gynnsamt för hästar med lågt energibehov att ge halm som ett komplement.

Forskare från SLU har nyligen publicerat en studie som belyser vilka effekter utfodring med halm har på hästar. Halm har använts länge som fodermedel till häst i Sverige och rekommenderas också till hästar som har korta ättider och övervikt eftersom det innehåller lite energi och tar längre tid att tugga än många andra fodermedel. I en studie av privatägda hästar i Danmark fann man dock att hästar som utfodrats med halm som enda grovfoder hade en ökad risk för magsår. Orsaken till detta är oklar och kan bero på många faktorer som inte kunde kontrolleras i studien. I vissa Europeiska länder avråds idag från utfodring med halm.

Halm

Halm som komplement i foderstaten kan vara gynnsamt för hästar med lågt energibehov.

Studien som nu publicerats av SLU-forskarna var en kontrollerad studie där hästarna utfodrades med två foderstater under tre veckor vardera. Den ena foderstaten innehöll bara hösilage (kontrollfoderstat) och den andra 50 % hösilage och 50 % vetehalm. Foderstaterna hade samma energiinnehåll och båda foderstaterna tillgodosåg alla kända näringsbehov. En av studiens viktigaste frågeställningar var om utfodring med halm gav upphov till magsår. Studien visade att en foderstat där hälften av fodergivan består av halm av bra hygienisk kvalité inte ger upphov till mer magsår än om halm inte ingår i foderstaten. På foderstaten med halm i konsumerade hästarna hösilaget först och halmen sist, och hade längre ättid och lite lägre energiintag. Analyser av blodprov som tagits under studien tyder också på att hästarna hade en jämnare sekretion av saliv och andra fodersmältningsvätskor när det ingick halm i foderstaten än när det inte gjorde det. Det här beror sannolikt på att de åt fortare och glupskare när de inte fick halm. Ett glupskt ätmönster behöver inte vara ett problem men kan öka risken för foderstrupsförstoppning hos vissa individer och det kan också vara ett tecken på att hästarna känner en större hunger inför utfodring. När hästarna stod på halmfoderstaten hade de också en något högre koncentration av hormonet serotonin i blodplasma vilket kan öka mättnadskänslan. Blodprovsanalyser visade också att de hade lägre insulinnivåer på halmfoderstaten vilket kan vara gynnsamt för hästar med risk att utveckla fång. Sammantaget visar studien att utfodring med halm som ett komplement till övrigt grovfoder fortsatt kan rekommenderas till hästar med lågt energibehov eller vid vallfoderbrist.

Studien har finansierats av medel från Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Artikeln publicerad i tidskriften Animals

Källa: Anna Jansson, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU 2021-08-16