Från unghäst till atlet

Det har visat sig att många hästar som tränar och tävlar rör sig med ett asymmetriskt rörelsemönster. Man vet idag inte om dessa är smärtutlösta och orsakade av träningen eller om de kan vara en naturlig variation.

I forskningsprojektet Från unghäst till atlet; förändringar över tid av rörelsesymmetrin, samarbetar forskare vid SLU i Sverige med forskare från Norges miljö-og biovitenskapelige universitet.

lär-dig-allt-om-din-hasts-kroppsdelar

Vad händer i den unga hästens kropp när den sätts i träning? Det studeras i ett samverkansprojekt mellan forskare i Sverige och Norge. Foto: Carin Wrange

Samverkansprojektet, som finansieras av Stiftelsen Hästforskning, syftar till att genomföra tre studier där förändringar i rörelsemönstret över två års tid studeras hos rid- och travhästar. Förekomst och grad av asymmetrier hos unghästar som inte tränats och ridhästar som tävlar på elitnivå kommer att studeras.
Hur symmetrin påverkas av de olika faserna i skoningsperioden kommer också att studeras då detta är viktig kunskap vid en hältutredning.

Unik studie över tid

Forskarna ser det som en unik möjlighet att studera och samla in viktig kunskap om när asymmetrierna uppstår samt hur de utvecklas över tid. Om hästar kan ha en lindrig asymmetri som inte förändras över tid med olika typer av träning kan det indikera att det rör sig mer om en naturlig variation än en hälta.

Forskarna hoppas även att dessa studier kan ge viktig bakgrundsinformation för framtida träningsstudier där man vill identifiera riskfaktorer som bidrar till skador på hästar.

På SLU leds projektet av Marie Rhodin, docent och universitetslektor. Andra nyckelpersoner är Pia Haubro Andersen, Elin Hernlund, Marie Hammarberg och Agneta Egenvall.

Läs mer om studien vid SLU: Från unghäst till atlet; förändringar över tid av rörelsesymmetrin och hos Stiftelsen Hästforskning 

Källa: SLU och Stiftelsen Hästforskning