Forskningsnytt från SLU - april

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ger ut nyhetsbrevet Forskningsnytt – sport- och sällskapsdjur. Här kommer de hästrelaterade nyheterna från det senaste nyhetsbrevet. 

Häst med fuxfärg

Forskare vill se om belöningsbaserad träning påverkar hästarnas upplevelse av personen.

Hur känner hästen för oss människor?

Forskning har visat att hundar har en förmåga att skapa starka känslomässiga band till en person redan efter ett fåtal korta möten. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt om detsamma gäller för hästar. Forskarna ville också se om belöningsbaserad träning påverkade hästarnas upplevelse av personen.

Läs mer om studien

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid körning genom en kurva. Forskning har visat att system för objektiva rörelseanalyser detekterar avvikelser i rörelsemönstret hos friska hästar som longeras på böjt spår. Möjligen kan kurvor på travbanan ge liknande effekter som man måste ta hänsyn till vid en hältutredning för att inte bedöma påverkan av det böjda spåret som en hälta.

Läs mer om studien

Ämnen i hästars blod kan störa laboratorieanalyser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att hundar och katter kan ha så kallade heterofila antikroppar i blodet. Oftast vet man inte hur de heterofila antikropparna uppkommer men de kan störa laboratorieanalyser och göra det svårare att ställa en korrekt diagnos. Forskargruppen har nu fortsatt arbetet och tillsammans med Longyan universitet i Kina undersökt hur vanligt det är med heterofila antikroppar hos hästar.

Läs mer om studien

Skritt eller trav, vänster eller höger?

Objektiv analys av hästens rörelser kan användas för att svara på många frågor relaterade till hälsa, funktion och prestation. Objektiva rörelseanalyssystem kräver dock ibland avancerade lösningar för till synes enkla problem. Systemen behöver bland annat kunna avgöra hästens gångart och när de olika hovarna har kontakt med marken. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med Zurichs, Berns och Utrechts universitet undersökt om en datoralgoritm kan beräkna detta utifrån mankens och korsets rörelse.

Läs mer om studien

Avelsvärdering och hastighet i islandshästens gångarter

Avelsarbetet inom islandshästrasen bygger på två delar; en exteriörbedömning och ett ridmoment. I ridmomentet bedöms gångarterna efter rytm och balans men även gångarternas hastighet är viktig. Det finns dock ingen tydlig definition av till exempel långsam eller snabb tölt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Hólars högskola på Island har därför undersökt sambandet mellan gångarternas hastighet och resultat vid avelsbedömning hos islandshästar.

Läs mer om studien

Källa: Forskningsnytt från fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Prenumerera på forskningsnytt