Forskningsnyheter från SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ger ut nyhetsbrevet Forskningsnytt – sport- och sällskapsdjur. Här kommer de hästrelaterade nyheterna från det senaste nyhetsbrevet. 

Häst bakifrån med sadel

Påverkar träningsmetoderna relationen till hästen? Det är en av studierna som tas upp i senaste Forskningsnytt från SLU Foto: Mia Hellström

Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Klåda hos häst påverkar hästens livskvalitet och användbarhet, och kan göra att hästen kliar sig sårig. Utbudet av effektiva läkemedel som lindrar besvären är begränsat och det behövs nya alternativ. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med schweiziska kollegor undersökt om vaccinering mot den kroppsegna signalsubstansen IL-31 kan hjälpa hästar med kronisk klåda. IL-31 har tidigare visat sig vara viktig för uppkomsten av klåda hos ett flertal andra djurslag med allergi.

Läs mer om studien

Signalsubstans i ledvätska ökar vid ledinflammation

Nerve Growth Factor (NGF) är en signalsubstans som reglerar flera olika processer i nervsystemet. Tillväxt och utveckling, eller tvärt om celldöd, kan blir följden av en ökad mängd NGF beroende på vilken signalväg molekylen påverkar. Hos människor vet man att NGF ökar i leder som drabbats av kronisk inflammation och att ökningen verkar vara sammankopplad med graden av smärta och sjukdomsstadie. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har det visats att NGF även finns i leder hos häst.

Läs mer om studien

Påverkar träningsmetoderna relationen till hästen?

Hur ser vår relation till hästen ut och hur påverkar olika träningsmetoder hästens syn på relationen? I en studie som genomfördes vid Linköpings universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt hur hästen upplever sin relation till människan med hjälp av beteendestudier grundade på humanpsykologins anknytningsteorier.

Läs mer om studien

Hästens ögontemperatur mätt med infraröd teknik

Det finns flera studier där man med infraröd teknik mätt ögontemperaturen på hästar för att ta reda på om djuren är stressade. Metoden är dock inte vetenskapligt utvärderad och det är oklart om dessa mätvärden alls kan användas för att bedöma stress.

Läs mer om studien

Hästar med hälta ändrar ansiktsuttryck och beteende

Smärta från olika delar av rörelseapparaten är vanligt förekommande hos hästar och visar sig oftast som ett asymmetriskt rörelsemönster, hästen blir halt. Det har dock visat sig att majoriteten av våra ridhästar i träning rör sig asymmetriskt till lägre eller högre grad, och det är oklart vilka av dessa hästar som har ont. Vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt om hästarnas ansiktsuttryck och beteende kan användas för att tidigt upptäcka rörelserelaterad smärta hos hästar.

Läs mer om studien

Kan hästens stora blodmask vilseleda immunförsvaret?

Den stora blodmasken (Strongylus vulgaris) anses vara hästens farligaste inälvsparasit. Rapporter om ökad förekomst av stor blodmask i Norden samt risker för utveckling av resistens mot avmaskningsmedel har lett till att forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöker möjligheter att utveckla ett vaccin mot parasiten. Som en del i detta arbete har forskarna undersökt hur olika larvstadier av hästens stora blodmask interagerar med celler i hästens immunförsvar.

Läs mer om studien

Källa: Forskningsnytt från fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Prenumerera på Forskningsnytt