Forskning: Vissa fodermedel ger ökad risk för insulinresistens

Ny forskning vid SLU visar att det är snarare utfodring med stora mängder lättlösliga kolhydrater än tilltagande fetma som kan utveckla insulinresistens hos häst.

kraftfoder-hastsverige

Det är sedan tidigare känt att utfodring med fodermedel som innehåller stora mängder lättlösliga kolhydrater, till exempel pelleterade kraftfoder och havre, kan leda till insulinresistens. Nu tas forskningen ytterligare ett steg vidare.

Fetma har ansetts vara en viktig komponent och en drivande faktor i utvecklandet av ekvint metabolt syndrom (EMS) – en sjukdom hos häst som är kopplad till minskad känslighet för det blodsockerreglerande hormonet insulin, så kallad insulinresistens, och en ökad risk för att utveckla sjukdomen fång.

Det är sedan tidigare känt att utfodring med fodermedel som innehåller stora mängder lättlösliga kolhydrater, till exempel pelleterade kraftfoder och havre, kan leda till insulinresistens.

I studien undersöktes nio friska varmblodstravare i normalt hull. Under 22 veckor utfodrades hästarna med en lågsockerdiet bestående av hösilage, lucernpellets och matolja i succesivt ökande mängd, upp till 240 % av underhållsbehovet. Målet var viktuppgång utan användande av stora mängder lättlösliga kolhydrater. Hästarnas vägdes kontinuerligt och insulinkänsligheten mättes innan och efter viktuppgången.

Resultaten visar att samtliga hästar ökade i vikt under försöksperioden, men ingen försämring kunde uppmätas i insulinkänsligheten. Studiens fynd tyder på att utfodringens sammansättning har större påverkan på graden av insulinkänslighet än kortvarigt inducerad (skapad) viktuppgång.  Detta talar för att fetma i sig inte nödvändigtvis är den drivande faktorn vid utvecklande av insulinresistens och EMS.

Forskningsprojekt: Effects of diet-induced weight gain and turnout to pasture on insulin sensitivity in moderately insulin resistant horses. Forskare: Sanna S. Lindåse, Katarina E. Nostell, Cecilia E. Müller, Marianne Jensen-Waern och Johan Bröjer, samtliga vid SLU.

Läsa mer?