Unghästprojektet på Wången framgångsrik travträning

En forskningsstudie vid SLU har visat att ettåriga travhästar som utfodras med ett energirikt grovfoder och tränas över kortare distanser än normalt kan gå premielopp och komma till start i minst lika stor omfattning som hästar i konventionell träning utfodrade med kraftfoder.

Hästarna i studien hade dessutom en mycket god utfodringsrelaterad hälsa.

Här finns nu de viktigaste pusselbitarna i en manual att följa.

wangen-hippologstudenter-trav

Unghästarna inom SLU-studien kördes in och tränades på riksanläggningen Wången, och presterade mycket väl. Foto: Carin Wrange

Här presenteras kortfattat hur träningen genomfördes på riksanläggningen Wången i Jämtland. Den som vill läsa hela rapporten som vänder sig till främst tränare inom travsporten kan klicka HÄR. 

Hälften av hästarna fick en reducerad träningsmängd, cirka 30 procent mindre, men kunde trots det prestera lika bra. Dessa hästar hade dessutom färre förlorade träningsdagar.

Reducerad träning ingen nackdel

Inom projektet har 16 varmblodiga travhästar tränats med målet att komma till start före 4 års ålder. Studien startade när hästarna var 1,5 år gamla och de har under hela tiden utfodrats med energi- och näringsrikt grovfoder (mestadels hösilage) och inget kraftfoder har använts.

I mars när hästarna fyllde två år delades de in i två grupper och den ena gruppen lottades till ett träningsprogram med 30 procent kortare snabbjobb än den andra gruppen.

Hästarna i den ”korta gruppen” tappade färre träningsdagar på grund av hälsoproblem än hästarna i kontrollgruppen vilket antyder att längre snabbjobbsdistanser påverkar hälsan mer negativt än kortare distanser.

Eftersom hästarna i den korta gruppen startade i samma omfattning som hästarna i kontrollgruppen verkar en reducering av snabbjobbsdistansen med 30 procent inte vara något hinder för att klara premielopp, kvala och komma till start.

God hälsa och tillväxt hos hästarna

Den utfodringsrelaterade hälsan hos hästarna i projektet var mycket god. Så länge hästarna sköttes enligt normala rutiner förekom inte ett enda fall av vare sig kolik, korsförlamning eller beteendestörningar.

Hösilaget som utfodrades hade ett energiinnehåll på mellan 10,2 och 11,7 MJ omsättningsbar energi per kg torrsubstans vilket är jämförbart med energiinnehållet i havre.
Hösilaget utfodrades med fri tillgång och som grundregel fick det aldrig finnas mindre än 2 kg hösilage kvar i boxen.

Tillväxten hos hästarna i studien var minst lika bra som i tidigare studier. Från 1,5 – 4 års ålder ökade de 12 cm i mankhöjd och 100 kg i kroppsvikt och var i december som 3-åringar i genomsnitt 161 cm höga och 500 kg tunga.

Rekommendationer utifrån studiens resultat:

1. Att unga travhästar i träning utfodras med upp till 100 procent av ett grovfoder innehållande minst 10,5 MJ omsättningsbar energi och 63 g smältbart råprotein per kg torrsubstans. Grovfodret bör vara av god hygieniskt kvalitet, utfodras med fri tillgång och kompletteras med mineraler och vitaminer.

2. Att man använder sig av kortare distanser än 2000 m vid heatträning av 2- och 3-åriga hästar som tränas med målet att komma till start och troligtvis även kortare total sträcka högintensiv träning än vad som används till att träna många 2- och 3-åriga travhästar idag.

3. Att man anpassar träningsintensiteten till tvååriga hästar så att återhämtningspulsen 10 minuter efter avslutat arbete är väl under 80 slag per minut. Hur låg den ska vara för att undvika överbelastning är dock okänt.

4. Att man tar hjälp av ett sensorbaserat objektivt mätsystem för att tidigt kunna upptäcka små förändringar i hästarnas belastningsmönster och justera träningen därefter.

5. Att man vid introduktion av snabbjobb samt förändringar i träningstypen är observant på förändringar i hästarnas rörelsemönster som kan tyda på överbelastning

Läs hela rapporten om träningsupplägget för travhästarna inom studien.