Forskning: Symboler ger valmöjlighet för när hästen vill ha täcke

I norra Europa är det vanligt att använda täcken på hästar – både för att skydda mot nederbörd, kyla, flygfän eller annat. Men vill hästen ha täcke på sig? Det går att träna hästen till att uttrycka själ vad den vill – genom olika symboler för ”täcke” och ”inte täcke”.

Bakgrund

Hästtäcken används med nytta vid många tillfällen. Men, täcken kan påverka vissa funktioner host hästen negativt. Det hindrar social kontakt, det kan ge skav på huden och även begränsa rörelsefriheten.  Dessutom motverkar täcken hästens egna mekanismer för temperaturreglering som att hårremmen reser sig, att blodkärl i huden utvidgas eller dras ihop, samt förmågan att svettas.

Ett forskningsprojekt i Norge har undersökt hur hästar själva väljer när det gäller bruk av täcken under olika årstider och väderförhållanden.

Hur visar hästen när den vill ha, och inte vill ha, täcke på sig?

Forskarna, vars projekt finansierades av Stiftelsen Hästforskning, utvecklade en metod där hästarna fick välja om de ville ha täcke på eller av.
De lärde hästarna att använda symboler (enkla bilder med vertikalt eller horisontellt streck) för att uttrycka sina val.

I studien ingick hästar från två stall i Norge. Det var ridhästar i åldrarna 3-18 år, 18 valacker och fem ston. Hästarna tränades enligt ett schema som var uppbyggt i tio olika steg. Träningen gjordes av professionella tränare och varje häst tränades 10-15 minuter dagligen under 14 dagar.

Hästarna fick först lära sig att trycka mulen mot en vitmålad träskiva som hängde på ett staket. Det fanns tre olika skivor att välja på. Den med horisontalt streck betydde täcke på, den helt vita utan streck betydde ingenting och den med vertikalt streck betydde täcke av.

I början visades bara en skylt i taget och hästarna belönades med morötter när de tryckte mulen mot den. De lärde sig att förstå vilken av skyltarna som var förknippade med täcke respektive inte täcke. Efter hand visades dessa skyltar samtidigt. Om hästen hade täcke på sig och tryckte nosen på skylten för ”täcke av” fick den belöning. Om hästen istället inte hade täcke på sig belönades den när den tryckte med nosen för ”täcke av”.

Täcke eller inte täcke i hagen

Täcke eller inte täcke i hagen? Hästar kan tränas till att uttrycka egna val. Foto: Carin Wrange

Hästarna lärde sig förstå symboler

Så småningom visade dessa två tecken samtidigt. Hästen fick belöning om den markerade på den symbol som gav mening (täcke på om hästen inte hade täcke och täcke av om hästen redan hade täcke).
För att vara säker på att hästarna förstod symbolerna oavsett var de visades varierades placeringen av skyltarna och träningsmiljön, samt att tränarna även befann sig på olika platser.

När hästarna säkert visste vad de olika skyltarna betydde, infördes en skylt som hade betydelsen ”ingen ändring”. Från det stadiet fick hästarna välja fritt och alla belönades för det val de gjorde. Inget val var fel. Alla 23 hästarna i studien lärde sig att kommunicera vad de ville med hjälp av symbolerna.

När forskarna visste att hästarna förstod metoden testades de under olika väderförhållanden under två perioder. Dels från februari till maj och därefter från augusti till november. När vädret var dåligt, dvs. mycket regn, hård vind och stark kyla, ville samtliga hästar ha sina täcken på. Om det däremot var en temperatur på 15-20 plusgrader, svag vind och ingen nederbörd ville ingen av hästarna ha täcken.

Under perioder mellan de två beskrivna väderförhållandena fanns det enskilda hästar som valde att ha täcke medan andra valde att gå utan.

Forskningen finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Källa: Artikel presenterad vid Hippocampusdagen 2014, redigerad av Carin Wrange, redaktör HästSverige 2015-09-06

Läsa mer?