Forskning: Skador hos jockeys i Australien

Galoppsporten är stor i Australien och skador på ryttarna vid tävling och träning medför stora kostnader för behandling men även förlorad arbetsinkomst.

stortrehastar-Stefan-Olsson(1)_500

Inom galoppsporten i Australien sker ett ryttarfall per 240 starter. En tredjedel resulterar i skador, har forskare kartlagt. Obs bilden är från Sverige. Foto: Stefan Olsson

Hur mycket och vilken typ av skador som drabbar jockeys, dvs ryttarna, har en forskargrupp vid Universitetet i Tasmanien undersökt och nu publicerat.

Forskarna undersökte skadefrekvens och kostnader under åren 2002-2010. Den årliga kostnaden uppskattades till 9 miljoner AUS dollar per år, dvs cirka 53 miljoner kr. En AUS dollar är ca 5.80 SEK. I Australien finns ungefär 1 000 jockeys med licens och man räknar med att det blir ett fall på 240 ritter. Cirka en tredjedel av dessa resulterar i skador på ryttarna.

Undersökningen visade att de flesta skadorna, 60 procent, uppstår under träning. De flesta skadorna (i regel frakturer) drabbade ryttarnas ben och armar men även huvudskador förekom. Just huvudskadorna medförde de högsta kostnaderna och innebar längre tid för återhämtning.

Att de flesta skador sker på hemmaplan under träningsarbete var inte tidigare känt. Man har tidigare enbart fokuserat på olyckor under tävlingsdagarna och underskattat riskerna för träningstillfällena.

Studien visar också att hinderlopp är betydligt farligare än slätlopp och att de skador som då inträffar är allvarligare och kostar betydligt mer.

Många av de aktiva galoppryttarna, 41 procent, saknade egen olycksfallsförsäkring och 22 procent var utanför pensionssystemet. De var med andra ord helt beroende av att kunna rida för att dra in någon inkomst. Sedan 2009 har dock införts en försäkring för jockeys och lärlingar, som betalas via en procent av prispengarna inom sporten. Det ger en viss trygghet för ryttare med låg inkomst.

Projektet finansierades av WorkCover i Tasmanien.

Forskare: Beverly A. Curry, Peta L. Hitchens, Petr Otahal, Lei Si och Andrew J. Palmer, Menzies Institute for Medical Research, University of Tasmania.

Läsa mer?