Kan rörelseasymmetri vara medfött - eller uppstår det i samband med träning?

När en häst blir halt börjar den röra sig asymmetriskt, men kan det kanske finnas andra anledningar än smärta till att hästen rör sig oregelbundet? Nu har forskare undersökt rörelsemönster hos föl – i ett första steg att utröna om rörelseasymmetri kan vara medfött, eller om det uppstår i samband med träning av hästen.

Rörelseasymmetrier som orsakar hälta kan mätas objektivt vid en hältutredning. Men flera studier har tidigare visat att även en mycket stor andel av hästar som tränas och tävlas även de rör sig på ett asymmetriskt vis. Det har väckt frågan om det kan finnas andra orsaker än smärta bakom oregelbundenheten i vissa hästars rörelsemönster. Kan ett asymmetriskt rörelsemönster vara medfött eller uppstår det i samband med träning av hästen?

swb-föl-rörelse-i-hagen-studie-om-assymetri-hos-hästar-och-föl

Nu undersöker forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, om även föl kan uppvisa asymmetriska rörelsemönster. Fölet på bilden är inte med i studien. Foto: Lisa Chröisty

Föl har undersökts

I ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet har rörelsemönstret hos 54 föl studerats med ett objektivt rörelseanalyssystem. Fölen var 4-13 veckor, en ålder då risken för traumatiska och träningsrelaterade skador ansågs vara låg. Rörelsen av huvudet, manken och korset mättes i trav och skillnader mellan höger och vänster sida beräknades för att undersöka om fölen belastade benen jämt.

Resultaten visade att 45 % av svenska varmblodsföl och 83 % av travarföl rörde sig asymmetriskt. Fölen visade intressant nog stor variation i grad av rörelseasymmetri mellan stegen vilket sällan ses hos kliniskt halta hästar.

Fölens rörelseasymmetrier kan eventuellt bero på en medfödd lateralitet, som höger- eller vänsterhänthet hos oss människor. Forskarna kan dock inte utesluta att vissa av asymmetrierna orsakades av smärta till följd av traumatiska skador eller medfödda sjukdomar som osteokondros (”lösa benbitar”).

Första studien i en serie om rörelseasymmetri

Detta är den första studien som studerat rörelseasymmetrier hos föl och är ett viktigt bidrag till vår förståelse om rörelsemönstret hos våra hästar, och finns att läsa i sin helhet genom länken här.

Studien är finansierad av Stiftelsen Hästforskning.

Lisa Chröisty, redaktör HästSverige. Publicerad 2023-06-20.