Forskning: Ger prebiotika verkligen effekt för hästens mage?

Prebiotika är växtfiberbaserade produkter som ska gynna tillväxt av goda bakterier i tarmen. Trots att det finns produkter för att stödja hästens tarmflora att köpa på marknaden har effekten av dem sällan undersökts vetenskapligt – förrän nu.

Det är sedan tidigare känt att tarmflorans bakterier kommunicerar med immunsystemet och hjärnan. Det gör dem viktiga både för mag-tarmhälsan och tarmväggens funktion. Men – hur mycket kan tillskott egentligen förbättra hälsan inuti hästens mage?

I den här studien  inkluderades resultat från 22 galopphästar i aktiv träning som slumpmässigt antingen fick tillskottet eller utgjorde kontroller. Efter 12 veckor utvärderades tarmflorans sammansättning av bakterier. Allt enligt specifika kriterier som sattes upp i studiens början. En av forskarna var Johanna Penell från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Tarmflorasammansättningen hos de hästar som fått tillskottet uppvisade en signifikant förändring mot att mer likna den som rapporterats för friska betande hästar än den hos hästar med tjocktarmsinflammation. Exempelvis sågs en ökning av bakteriestammen Firmicutes och en minskning av stammen Bacteroidetes.

galopphästar-tävling-och-träning-inom-vinst-prestation-och-forskning

I studien undersöktes resultat från 22 galopphästar i aktiv träning som slumpmässigt antingen fick tillskottet eller utgjorde kontroller. Foto: Johanna Pernell

Tillskott som kan förbättra tarmhälsan?

Studien visar effekt av tillskottet och indikerar att tävlande galopphästar kan ha en obalanserad tarmflora, vilket skulle kunna påverka deras hälsa.

Studien finansierades av Paddocks Farm Partnership Ltd, som inte hade någon roll i studiedesign, datainsamling, analys eller presentation av resultaten.

Framtida studier kan med dessa resultat som grund exempelvis undersöka sambandet mellan tarmfloran och galopphästars prestation och hälsa.

Vill du läsa om studien i sin helhet? Följ då länken här.